1. Sąvokos

1.1. Duomenų valdytojas ir svetainės www.hister.lt operatorius (toliau – duomenų valdytojas) yra UAB „Hister“, įmonės kodas 304933815, PVM mokėtojo kodas LT100012444712, Senoji g. 10, Garždai. Elektroninio pašto adresas – info@hister.lt;

1.2. Pirkėjas – veiksnus fizinis arba juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.hister.lt;

1.3. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – taisyklės), reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi duomenų valdytojas tvarkydamas pirkėjo asmeninius duomenis;

  1. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą bei šios taisyklės;

2.2. Pirkėjų duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais, tvarkomi sąžiningai ir tiksliai;

  1. Asmens duomenų tvarkymas

3.1. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia užsakymo metu, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis;

3.2. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno pirkėjo, kuris daro užsakymą interneto parduotuvėje www.hister.lt, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą užsakymo metu nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas varnele (sutinku, kad mano asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais). Kas mėnesį, kliento nurodytu el. paštu, mes siunčiame naujienlaiškį ir sudarome galimybes naujienlaiškio atsisakyti (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas „atsisakyti“ – paspaudęs klientas daugiau nebegaus naujienlaiškių);

3.3. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su tinkamu pirkėjo užsakymo įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

3.4. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų;

3.5. Pirkėjų, kurie sutiko, jog jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, asmens duomenys yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir 3 metus yra naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais. Po šio laikotarpio kliento duomenys yra automatiškai sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo;

  1. Taisyklių keitimas

4.1. Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti taisykles apie tai pranešdamas hister.lt interneto parduotuvėje. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti techninę galimybę pirkėjui iš naujo sutikti su atnaujinta privatumo politika;

4.2. Taisyklių papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie atsiranda interneto parduotuvėje hister.lt;

4.3. Jeigu pirkėjas nesutinka su nauja taisyklių redakcija, jis turi teisę raštu jos atsisakyti;

4.4. Jei po taisyklių papildymo arba pakeitimo pirkėjas ir toliau naudojasi interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, jog pirkėjas sutinka su naująja taisyklių redakcija;

  1. Informacijos pateikimas ir perdavimas

5.1. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@hister.lt

5.2. Atsakymą duomenų valdytojas pateikia ta pačia forma, kuria buvo gautas pranešimas arba pretenziją;

  1. Slapukai (angl. cookies)

6.1. Slapukas – mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į asmens kompiuterį, jog būtų galima atskirti asmens kompiuterį, naršyklės tipą ir matyti asmens veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja asmens naršyklę kiekvieną kartą asmeniui apsilankius interneto svetainėje. Slapukai neleidžia įsiminti asmeninės informacijos (tokios kaip asmens vardas ir adresas). Svetainėse slapukai naudojami, siekiant vesti statistiką, tokią kaip asmenų apsilankymų interneto svetainėje skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su asmenine informacija. Asmuo gali bet kada išjungti slapukų naudojimą, tačiau be slapukų kai kurios interneto svetainės www.hister.lt funkcijos gali neveikti arba veikti netinkamai;

6.2. Slapukų naudojimo tikslai:

6.3. Parduotuvės krepšelio formavimui (svetainės pagrindinei veiklai vykdyti) ir svetainės lankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti. Naudojantis interneto svetaine, iš kliento gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad jis galėtų užsakyti baldus. Tokiu atveju kliento reikalaujama pateikti asmens duomenis (tokius kaip vardas, el. pašto adresas, telefonas ir pan.). Bendrovė turi teisę savo nuožiūra visais teisėtais būdais naudotis visa asmens pateikta informacija ir duomenimis, kuriuos asmuo pateikia atlikdamas registraciją arba kitais būdais. Slapukas, krepšelio formavimui, sukuriamas, kai vartotojas įkelia prekes į krepšelį, o ištrinamas, kai vartotojas uždaro (atsijungia) svetainės langą (baigia sesiją)

6.4. Galite leisti įrašyti slapukus arba jų atsisakyti. Dauguma žiniatinklio naršyklių automatiškai priima slapukus, bet galite pakeisti savo naršyklės nuostatas, jei norite nepriimti slapukų arba gauti įspėjamąjį pranešimą prieš juos įrašant. Paskaitykite savo naršyklės instrukcijas ar tiesiog sužinokite daugiau apie šias funkcijas. Daugiau informacijos apie slapukus bei jų valdymą galima sužinoti šioje svetainėje – AboutCookies.org (anglų kalba). Jei pasirenkate nepriimti slapukų, gali būti, kad negalėsite naudotis interaktyviomis šios svetainės savybėmis;

6.5. Duomenų subjekto sutikimo nereikia, jei slapukai yra naudojami internetinės parduotuvės svetainėje pirkėjo pasirinktų prekių krepšeliui formuoti ir panašiai;

6.6. Slapukų pagalba nėra kaupiami jokie asmeniniai kliento duomenys;

6.7. Būtinų slapukų įrašymo metu jokiems tretiesiems asmenims informacija nėra teikiama;

6.8. Slapukų pašalinimas:

6.8.1. Google Chrome.

6.8.2. Safari.

6.8.3. Mozilla Firefox.

6.8.4. Opera.

6.8.5. Microsoft Edge.

6.8.6. Microsoft Internet Explorer.

Naujienlaiškio taisyklės

Užsiprenumeravus hister.lt naujienlaiškį, Jūsų el. paštas bus įtrauktas į mūsų prenumeratorių duomenų bazę. Tol, kol Jūsų el. paštas yra įtrauktas į šią duomenų baze, mes galėsime Jums siųsti naujienlaiškius. Jūs visada galite atsisakyti prenumeratos ir pašalinti savo el. paštą iš šios duomenų bazės, paspausdami  ant „atsisakyti prenumeratos“ nuorodos, kuri yra pateikiama naujienlaiškio apačioje arba parašius mums el. laišką į infohister.lt Siunčiant šiuos naujienlaiškius mes galimai naudosimės trečiųjų šalių (MailChimp) paslauga. Norėtume pabrėžti, jog naujienlaiškio prenumeratorių duomenų bazė nėra susijusi su užsakymo vykdymo duomenų baze – jeigu atsisakysite naujienlaiškio prenumeratos, mes vis dar siųsime Jums laiškus susijusius su Jūsų paskyra bei užsakymais (tokia kaip atnaujintų užsakymo statusų pranešimai, slaptažodžio atnaujinimo laiškai ir kt.) Jei nuspręsite nebesinaudoti mūsų el. parduotuve ir norėtumėte, kad Jūsų asmens duomenys būtų pašalinti iš mūsų duomenų bazės (ar norėtumėte gauti visus mūsų turimus asmens duomenis, susijusius su Jūsų paskyra iš mūsų duomenų bazės), prašome parašyti el. paštu į info@hister.lt Jeigu manote, jog Jūsų asmens duomenys buvo naudojami netinkamai, turite teisę kreiptis į valstybinę asmens duomenų inspekciją.

Iškilus klausimams kreipkitės el. paštu infohister.lt